Đọc sách cũng nhiều nghe các câu nói trích dẫn của các vĩ nhận cũng nhiều nhưng vấn đề làm được hay không thì lại là chuyện khác

Đọc sách cũng nhiều, nghe các câu nói trích dẫn của các vĩ nhận cũng nhiều … nhưng vấn đề làm được hay không thì lại là chuyện khác. Minh chỉ có thể nhìn vào đó mà đúc kết áp dụng cho... Read More

Năm 1873 ngài Vanderbilt tặng 1 ngôi trường ở phía Nam nước Mỹ món quà 1 triệu đô tính ra tiền bây giờ ko biết là bao nhiêu

Năm 1873, ngài Vanderbilt tặng 1 ngôi trường ở phía Nam nước Mỹ món quà 1 triệu đô (tính ra tiền bây giờ ko biết là bao nhiêu). Giờ ngôi trường này phục vụ khoảng 12,000 sinh viên đến từ toàn nước... Read More