Nhìn cái giề Mà nhìn qài z Cô chú anh chị đã ib cậu con để đặt Gà dìa cúng mùng 2 3 chưa nè

Nhìn cái giề .? Mà nhìn qài z .? Cô chú anh chị đã ib cậu con để đặt #Gà dìa cúng mùng 2 , 3 chưa nè .! Cô chú a chị có nhu cầu làm và luộc sẵn là con đáp ứng lun .! Giá bèo như cái bánh xèo lun .!... Read More

Gom_Gấp Xưởng xả lô pym cho bé 299 bộ còn 120k bộ 210k 2 bộ 300k 3 bộ nha các mẹ ơii Các tổng buôn đều ôm sluong lớn vô mùa bán rồi

❗️❗️❗️ #Gom_Gấp❗️❗️❗️ Xưởng xả lô pym cho bé 299 /bộ còn ⛔️ #120k/bộ ⛔️ #210k/2 bộ ⛔️ #300k/ 3 bộ nha các mẹ ơii.Các tổng buôn đều ôm sluong lớn vô mùa bán rồi.E nhận gom giá... Read More

Đến lúc xây dựng được thương hiệu và niềm tim trong lòng khách hàng rồi Khách muốn tv là tv xong chốt đơn luôn

Đến lúc xây dựng được thương hiệu và niềm tim trong lòng khách hàng rồi❤️ Khách muốn tv là tv xong chốt đơn luôn. Không phải như lúc mới tập tững bán hàng nữa? Rồi cứ người này dùng ok giới... Read More