Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2015

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hệ thóng bao bì ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền bảo quản của cá đông lạnh

cho cá đông lạnh là một nhân IIquan trọng trong việc kéo dài thời gian bảo quản. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hệ thóng bao bì ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền bảo quản của cá đông... Read More