Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2016

Cần tạo một hệ phóng vững chắc cho việc đào tạo nguồn công nhân kỹ thuật ngành xây dựng- Phần 3

Trước mắt chưa có trung tâm như vậy thì có thể giao cho một số trường mạnh thuộc Bộ, mở thêm các khóa đào tạo loại công nhân này với nội dung, chương trình được thiết kế phù hợp với đối... Read More

Cần tạo một hệ phóng vững chắc cho việc đào tạo nguồn công nhân kỹ thuật ngành xây dựng – Phần 2

Hỏi: Bộ Xây dựng đang chủ trương đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu lao động. Vậy cần phải có điều kiện gì để công tác đào tạo nghề thực sự là một “bệ phóng” vững chắc trong việc... Read More

Cần tạo một hệ phóng vững chắc cho việc đào tạo nguồn công nhân kỹ thuật ngành xây dựng – Phần 1

(Phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Liên, Thứ trưởng Bộ xây dựng) Hỏi: Thưa Thứ trưởng, cần phải có những chính sách như thế nào đối với các đơn vị trong việc đào tạo bồi dưỡng tay... Read More