Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2017

Con người ta lạ lắm

Con người ta lạ lắm…! Đôi khi họ bơ với nhau, có âm thầm theo dõi mỗi ngày nhưng theo kiểu tình báo. Khi chia sẻ những cơ hội kinh doanh tích cực thì ít quan tâm, khi chúc mừng ngày lễ cũng ít LIKE,... Read More