Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2018

Nhân 10 năm ngày mất của Nhạc sỹ Huy Du – Người hát Tình ca trong lửa đạn, trân trọng giới thiệu bài viết…

Nhân 10 năm ngày mất của Nhạc sỹ Huy Du – Người hát Tình ca trong lửa đạn, trân trọng giới thiệu bài viết của Nhạc sỹ Trương Quang Lục về người nghệ sỹ tài hoa này.Để nghe ca... Read More