Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2018

DÒNG THƯƠNG, Mưa dòng buốt lạnh mảnh hồn côi, Gác trọ chơi vơi một bóng ngồi, Trước cửa vô hình cơn…

DÒNG THƯƠNG Mưa dòng buốt lạnh mảnh hồn côi Gác trọ chơi vơi một bóng ngồi Trước cửa vô hình cơn gió thổi Ngang trời thực cảnh áng mây trôi Sầu giăng lệ nhớ…tình không... Read More

Đêm về tiếng dế rả rích kêu, Thu này cũng giống thu trước sao, Đã bao nhiêu thu không có bạn, Tối đến một mình…

Đêm về tiếng dế rả rích kêu Thu này cũng giống thu trước sao Đã bao nhiêu thu không có bạn Tối đến một mình ngồi đếm sao Thôi thôi dế ơi mày đừng kêu Tao nghe khúc hát mày đã nhiều Yêu sâu yêu... Read More

ĐÊM MƯA

ĐÊM MƯA..! Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi Xót xa…thương giấc mơ tôi ướt mèm Từng giọt..từng giọt bên hiên Làm cho nỗi nhớ dài thêm cháy lòng Xin đừng mưa nữa được không..? Đừng gieo nỗi nhớ... Read More