Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2018

Cả tuần trước các thầy cô nước ngoài dùng đủ cách để dạy các bạn nhớ được các loại thực phẩm tốt và các loại thực phẩm nên tránh hoặc hạn chế ăn

Cả tuần trước các thầy cô nước ngoài dùng đủ cách để dạy các bạn nhớ được các loại thực phẩm tốt và các loại thực phẩm nên tránh hoặc hạn chế ăn. Các thầy cô VN dạy bằng TV mãi đâm... Read More

TRÍCH ĐOẠN 58 CƯ HỮU THƯỜNG NGHIỆP VÔ BIẾN Thường ổn định chớ danh lợi mà đổi nghề

TRÍCH ĐOẠN 58: “CƯ HỮU THƯỜNG, NGHIỆP VÔ BIẾN” (Thường ổn định, chớ danh lợi, mà đổi nghề) Chữ “cư” này, chúng ta có thể đứng trên nhiều góc độ để xem “CƯ HỮU THƯỜNG, NGHIỆP VÔ... Read More

Thông báo TUYỂN SINH Do có 1 lớp vượt quá sĩ số quy định nên cô Loan quyết định tách lớp và TUYỂN BỔ SUNG cho 2 lớp mới

Thông báo TUYỂN SINH Do có 1 lớp vượt quá sĩ số quy định nên cô Loan quyết định tách lớp và TUYỂN BỔ SUNG cho 2 lớp mới. ?Độ tuổi tuyển sinh : 2012 – 2014. ?Trình độ: Bắt đầu làm quen tiếng... Read More