Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2018

BUỔI HỌP PHỤ HUYNH Trong buổi họp phụ huynh cuối năm thầy giáo viết 4 bài toán đơn giản trên bảng đơn giản đến nỗi học sinh tiểu học cũng làm được và tự tay lần lượt viết đáp án như sau

BUỔI HỌP PHỤ HUYNH Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, thầy giáo viết 4 bài toán đơn giản trên bảng, đơn giản đến nỗi học sinh tiểu học cũng làm được… và tự tay lần lượt viết đáp án như... Read More

Bài hôm nay dài Cô giảng khô cả họng viết mỏi cả tay mà lúc hơn 22h bảo nghỉ học trò vẫn xin được học cho xong

Bài hôm nay dài. Cô giảng khô cả họng, viết mỏi cả tay mà lúc hơn 22h bảo nghỉ, học trò vẫn xin được học cho xong. Yêu tinh thần của chúng nó quá. Chỉ tội phụ huynh phải chờ suốt 3 tiếng dưới... Read More