Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2019

Hs khoá 4 cắt trả bài cô Tác phẩm này chưa thực sự hoàn hảo về hình khối nhưng các bạn sẽ phải ngạc nhiên vì

Hs khoá 4 cắt trả bài cô – Tác phẩm này chưa thực sự hoàn hảo về hình khối nhưng các bạn sẽ phải ngạc nhiên vì : ❤️ Là 1 học sinh nữ khi đi học ko biết cầm lược cầm kéo cơ bản , ko... Read More