Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2019

Ngày thứ 7 cắt chó Mạnh dạn mà nói dù vẫn còn nhiều lỗi lầm hấp tấp thì bản thân mình vẫn bất ngờ với những gì mình đang có thể làm được

Ngày thứ 7 cắt chó… Mạnh dạn mà nói dù vẫn còn nhiều lỗi lầm hấp tấp thì bản thân mình vẫn bất ngờ với những gì mình đang có thể làm được. Bởi trc khi đi học, mình đã luôn mặc... Read More