Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2020

DXong cv khai trương 2 ngày cho e nó ra mắt phục vụ khách hàng khu vực Minh Đức huyen ứng Hoà xin chân thành cảm ơn các công ty Sữa đã quan tâm và ace bạn bè hang xom da ủng hộ

DXong cv khai trương 2 ngày cho e nó ra mắt phục vụ khách hàng khu vực Minh Đức – huyen ứng Hoà .. xin chân thành cảm ơn các công ty Sữa đã quan tâm và ace bạn bè , hang xom da ủng hộ .. Hệ thống... Read More

Hôm trước đi ăn buffet buổi tối ăn gần xong thì quản lý nhà hàng đứng ra thông báo Còn 25 phút nữa nhà hàng chúng tôi sẽ dọn dẹp quý khách cần dùng gì thêm cứ vào lấy tự nhiên

Hôm trước đi ăn buffet buổi tối, ăn gần xong thì quản lý nhà hàng đứng ra thông báo: Còn 25 phút nữa nhà hàng chúng tôi sẽ dọn dẹp, quý khách cần dùng gì thêm cứ vào lấy tự nhiên. Hết giờ nhân... Read More