Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2020

Chuyến xe Nông Lâm ấm lòng đón Tết là chương trình xe về Tết miễn phí và tặng quà cho sinh viên của Trường ĐH Nông Lâm Huế nhân dịp Tết Kỷ Hợi

“Chuyến xe Nông Lâm, ấm lòng đón Tết” là chương trình xe về Tết miễn phí và tặng quà cho sinh viên của Trường ĐH Nông Lâm Huế nhân dịp Tết Kỷ Hợi. Đã có 500 sinh viên có hoàn cảnh khó... Read More