Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2020

ĐỜI_THAY_ĐỔI_KHI_TA_HÀNH_ĐỘNG Chuẩn câu nàng ta nói Năm nay là năm của em chị ạ LẠI PHỐT CÔ GÁI NHÂN_VIÊN_VĂN_PHÒNG

#ĐỜI_THAY_ĐỔI_KHI_TA_HÀNH_ĐỘNG ?? Chuẩn câu nàng ta nói. Năm nay là năm của em chị ạ LẠI PHỐT CÔ GÁI “#NHÂN_VIÊN_VĂN_PHÒNG ?Chị thấy ả hành động mạnh và thay đổi rồi đó mụ Nguyễn Ngân Khu... Read More

Chị cho em trả hàng Em bán mãi k ra đơn Trả là trả thế nào Em cố bán đi E nhập hàng đã lâu rồi Người ta bán được mà em k bán được thì đó là lỗi của em

– Chị cho em trả hàng. Em bán mãi k ra đơn. – Trả là trả thế nào. Em cố bán đi. E nhập hàng đã lâu rồi. Người ta bán được mà em k bán được thì đó là lỗi của em. – Nhưng sao lúc... Read More