8 cuốn 136 đề mục ngữ pháp tiếng Anh 8 cuốn từ điển Anh Anh Việt và 8 cuốn từ điển Anh Việt vừa đến tay 8 lớp học từ 6 9 của trường THCS Sơn Lễ Hương Sơn Hà Tĩnh

8 cuốn 136 đề mục ngữ pháp tiếng Anh, 8 cuốn từ điển Anh-Anh-Việt và 8 cuốn từ điển Anh Việt vừa đến tay 8 lớp học từ 6-9 của trường THCS Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 6 máy tính, các cuốn sách trên và 10 bộ do cô Kieu Trang tặng là nguồn học liệu quan trọng để mô hình tiếng Anh 1 learns 4 được áp dụng. Cán ơn tiến sĩ ngành y đã vì trẻ xã tôi. Cám ơn nhà cung cấp Sách Đông Tây đã chọn sách tốt. PS: Trường PTTH Lê Hữu Trác sẽ có 6 cuốn cô Ngân Linh nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *