Ảnh Sum Suê và Trơi Trụi GIAO MÙA Mạn phép bạn Joseph Huynh đặt tiêu đề đó

Ảnh: Sum Suê và Trơi Trụi
GIAO MÙA
(Mạn phép bạn Joseph Huynh đặt tiêu đề đó)
đông đến vội hay thu còn bịn rịn
cứ dùng dằng nửa ở nửa đi?
hai tên lính đã tới giờ đổi gác
còn tựa vào nhau mà khóc phân ly…
TIẾP NỐI
(BL cảm tác)
Ngày chuyển mùa mưa níu tuyết sá chi
Đất nước mình cứ xoay vần bão lụt
Cuối đời ta ở đi còn chưa biết
Nơi xứ người chìm nổi kiếp chim di
MD, 27/11/2018
***************
ĐƯỢC MẤT
Được và mất cũng chỉ mong đánh đổi
Sự an vui nhưng cơ nỗi quá xa vời.
(Anh Ngo Volong)
Nếu biết thế khi ta chỉ trông đợi
Ai là người dấn bước cứu giúp đời!?
(BL, MD 26/12/2018)
***************
TỰ DO AO TÙ
(BL, giẫm)
Làm sao vui được mà vui
Ao tù chỉ khác đùi cui ngục tù
Cả hai đều sống như tu
Vòng to vòng nhỏ tù mù đó thôi
MD, 27/12/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *