Lưu trữ của tác giả: Ngô Văn Thiêm

Học là phải Luôn đến sớm nhất Có quá nhiều điều tuyệt vời nhận được từ thầy chỉ trong 1 ngày học vừa rồi

Học là phải Luôn đến sớm nhất! Có quá nhiều điều tuyệt vời nhận được từ thầy chỉ trong 1 ngày học vừa rồi! Hôm nay tôi lại sẵn sàng tinh thần máu lửa nhất để nhận nhiều giá trị nhất!... Read More