Bạn không cần một thương hiệu để đánh bóng bản thân càng không cần những ánh đèn hào nhoáng để giúp bạn toả sáng

Bạn không cần một thương hiệu để đánh bóng bản thân, càng không cần những ánh đèn hào nhoáng để giúp bạn toả sáng. Bởi bản thân bạn đã là thứ ánh sáng có 1-0-2
Nếu bạn không mang thứ ánh sáng ấy ra thì thế giới này thật sự thiệt thòi.
#RubyNguyenBạn không cần một thương hiệu để đánh bóng bản thân, càng không cần những ánh đèn hào nhoáng để giúp bạn toả sáng. Bởi bản thân bạn đã là thứ ánh sáng có 1-0-2
Nếu bạn không mang thứ ánh sáng ấy ra thì thế giới này thật sự thiệt thòi.
#RubyNguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *