Bạn lớp Đại học 3 đứa học cùng lớp cùng trường 1 đứa vẫn làm đúng chuyên môn Tâm lý học còn 2 đứa thì đã rẽ sang ngang ngay khi rời ghế nhà trường

Bạn lớp Đại học
3 đứa học cùng lớp cùng trường, 1 đứa vẫn làm đúng chuyên môn (Tâm lý học), còn 2 đứa thì đã rẽ sang ngang ngay khi rời ghế nhà trường.
Thế mà cũng 8 năm rồi, người đã lấy chồng kẻ thì chưa ☺️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *