bạn muốn có một bức ảnh đẹp

bạn muốn có một bức ảnh đẹp.thi bạn phải suy nghĩ từ cách đi đứng nằm ngồi teang phục và cảnh đẹp lãng mạng .xong đó mói cho ra một bức ảnh đẹp và dễ nhìn dễ gần .cuộc sống chúng ta cũng vậy.muôn sống cuôc sống thật tốt gần gũi vói mọi nguòi đem thương yêu đến tất cả mọi ngưòi ko phải là chuyện dễ dàng j .nhung chúng ta phải cố gắn sống tốt cho mình và cho xã hội…banj đừng bao giò đi một mình .hẫy rủ thật nhiều ngưòi đi cùng mình nhé…??????????????☘☘????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *