BUỔI HỌP PHỤ HUYNH Trong buổi họp phụ huynh cuối năm thầy giáo viết 4 bài toán đơn giản trên bảng đơn giản đến nỗi học sinh tiểu học cũng làm được và tự tay lần lượt viết đáp án như sau

BUỔI HỌP PHỤ HUYNH
Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, thầy giáo viết 4 bài toán đơn giản trên bảng, đơn giản đến nỗi học sinh tiểu học cũng làm được… và tự tay lần lượt viết đáp án như sau:
2 + 2 = 4
4 + 4 = 8
8 + 8 = 16
9 + 9 = 20
Các bậc phụ huynh vừa thấy đáp án bài toán cuối cùng đều nhao nhao cả lên: “Thầy đã tính sai một bài rồi.”
Thầy giáo quay lại, chậm rãi nói: “Đúng vậy, mọi người đều đã nhìn thấy rất rõ, bài cuối đã bị tính sai. Nhưng tôi đã giải đúng 3 bài toán đầu, tại sao lại không có ai khen tôi vậy, mà chỉ nhìn thấy bài toán mà tôi đã tính sai?”
Các bậc phụ huynh nghe vậy đều ngẩn cả người, cả căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ.
“Kính thưa các phụ huynh, khi giáo dục con trẻ, điều hay không nằm ở việc chúng ta đã phát hiện ra bao nhiêu chỗ sai của trẻ, mà nằm ở việc chúng ta đã dành bao nhiêu lời khen ngợi, động viên mỗi khi các em đã làm đúng”, thầy giáo chầm chậm cất tiếng.
Theo Sức khỏe cộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *