Các biện pháp bảo quản gỗ

11.4.1. Khuyết tật do cấu tạo
Mắt cây có thể là mắt sống, mắt rời, mắt bỏ, mắt sừng, mắt xốp… (hình 11.18) đều là khuyết tật làm giảm chất lượng gỗ.
Vết nứt gồm có nứt hướng tâm, nút không đều, nứt chéo, nứt đồng tâm, nứt khi sấy… (hình 11.19) đều làm giảm tỉ lệ các sản phẩm có ích, gỗ dễ bị mục nát.
Hình 11.18: Các dạng mắt cây a) Mắt sống; b) Mắt rời ỉ c) Mất sừng; d) Mắt phân nhánh.
Hình 11.19: Các dạng vết nứt a) Nứt hướng tâm; b) Nứt không đều
b) Nứt chéo; d) Nứt theo vòng tuổi  e) Nứt co ngót.
Độ thốt là độ giảm đường kính thân cây từ gốc đến ngọn vượt quá quy định; bị cong thân cầy bị uốn theo một phía và theo nhiều phía trên một mặt phăng hay nhiều mặt phẩn g (hình 11.20).
Độ vừa thớ (các thớ gỗ không song song nhau) dọc theo trục sản phẩm (hình 1 j ,2ja làm tăng cường độ chịu trượt, nhưng lại làm khó khăn trong gia công cơ học và giảm cường độ của gỗ xẻ khi chịu kéo và chịu uốn (do sợi gỗ bị cắt ngang).
Xiên thớ là sự sắp xếp không trật tự của sợi gỗ (hình 11.2 lb). Loại khuyết tật này thường gập ở gỗ cây lá rộng.
Hình 11.20: Khu vết tật do hình dọng trên cỏ) Q) Sự phình gấc; b) Độ thôi;
1, 2. Thót đơn giản; 3. Thổi phức lạp
Lệch tâm (hint) 11.2Ic) làm phán mòng của chân cây gỗ dễ bị nứt lách
Hai tâm (hình 11.21 d) làm tâng thải phẩm khi gia công và tăng độ nứt tách các sản phẩm gỗ.
11.4.2. Khuyết tật do nấm
Loại khuyết tật này trong gổ nhiều vô kể. Nấm là loại thực vật đơn giản nhất sống nhờ trong các tế bào gỗ và đôi khi gây ra các hiện tượng hoá lí khác. Nấm phát triển trong điều kiện có oxy, độ ẩm và nhiệt độ phù hợp. Gỗ có độ ẩm nhỏ hơn 20%, cùng như gỗ ngâm ngập trong nước thì khổng bị nấm phá hoại.
Nấm cố thể làm gổ bị biến màu, bị mục và giảm tính chắt cơ lí (hình 11.22). Nấm có thể phá hoại ngay khi cây gỗ còn sống, cây gỗ đã chạt xuống hoặc tiếp tục phá hoại gỗ ngay trong các kết cấu đất
nhà
Ị¡.4.3. Khuyết tật do côn trùng (sâu, mọt).
Dạng khuyết tật này xảy ra trong cây g Jang lớn và cây gỗ đa chặt xuống, còn «rơi cùng như đã khô (hình 11.23).
Mối, mọt là những hư hại sâu bên trong
Khuyết tật này làm giảm tính cơ học và chất lượng của gỗ đến nỗi phải bỏ đi.
Ngoài ra, gỗ tại các công trình trong (nước biển còn bị phá hoại do các loại giun biển (hà).
Vì vậy vấn đề bảo quản gỗ là vấn đề lớn, cấp bách của nền kinh tế quốc dân.
11.4. Các biện pháp bảo quản gỗ hình J1.23: Hư hại gỗ do côn trùng
11.5.1. Phòng chống nấm và côn trùng
Phòng chống nấm và côn trùng nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ cho gỗ, có thể đạt được bằng cách bảo vệ chúng khỏi bị ẩm nhờ các biện pháp sau: sơn hoặc quét, ngâm chiết kiềm và ngâm tẩm các chất hoá học.
Người ta dùng các loại mỡ, sơn hoặc dầu trùng hợp để sơn hoặc quét gỗ khô. Ngâm chiết kiềm là biện pháp tách nhựa cây bằng cách ngâm gỗ trong nước lạnh, trong nước nóng, hoặc ngay khi thả trôi bè mảng trên sông suối.
Các chất hoá học dùng để ngâm tẩm là những chất gây độc cho nấm và côn trùng, bền vững, không hút ẩm và không bị nước rửa trôi. Nhưng chúng phải không độc đối với người và gia súc, không ăn mòn gỗ và kim loại, dễ ngấm vào gỗ, có mùi dễ chịu.
Chất chống mục, mọt có loại tan trong nước (thuốc muối), có loại không tan trong nước (thuốc đầu) và loại bột nhão.
Chất tan trong nước dùng để xử lí gỗ trong quá trình sử đụng không chịu tác dụng của nước và hơi ẩm. Các loại chất hay dùng là florua natri (NaF) và flosilicat natri (Na2SiF6), sunfat đồng (CuS04), dinitrofenolat natri. NaF là chất bột màu trắng, ít tan trong nước, không mùi, không phá hoại gỗ và kim loại. Nó được sử dụng Ü dạng dung dịch có nhiệt độ 15°c để tẩm và quét gỗ. Không nên dùng NaF trong hỗn hợp với vôi, bột phấn và thạch cao.
Na2SiF6 là chất bột ít tan trong nước. Tác dụng của nó giống nhu NaF. Nó được sử dụng ở trạng thái dung dịch nóng trong hổn hợp với florua natri theo tỉ lệ 1 : 3 và cùng có thể dùng nó như một cấu tử trong bột nhão silicat.
Dinitrofcnolat natri không bay hơi, khổng hút ẩm, không ăn mòn kim loại, ở trạng thái khô dỏ bị nở. Nó được sử dụng ở dạng dung dịch để xử lí bẻ mặt các sản phẩm gô I dùng xa nguồn nhiệt.
Các chất không tan trong nước (thuốc dầu) do dễ chảy có mùi khó chịu nên việc sử dụng bị hạn chế. Chúng được dùng để tẩm hoặc quét các sản phẩm gỗ ở ngoài trời trong đất, trong nước. Các loại thuốc dầu gồm có: crêozôt than đá và than bùn, nhựa than đá, dầu antraxen và dầu phiến thạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *