Các mẹ đã biết gì chưa Hôm nay vào Page Bitis thấy ad đang tổ chức tham gia chia sẻ và lan tỏa bộ trò chơi mang tên Cuộc Đua Cổ Tích đó là bộ ảnh trò chơi màu sắc rất đa dạng đẹp mắt dễ thương lại mô phỏng được Văn Hóa Dân Gian một cách sinh động và hấp dẫn giúp con vừa học và chơi hiểu về dần lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam ta Nhà mình rất hào hứng với bộ trò chơi mô phỏng câu truyện sinh động

Các mẹ đã biết gì chưa?Hôm nay vào Page Bitis thấy ad đang tổ chức tham gia chia sẻ và lan tỏa bộ trò chơi mang tên “”Cuộc Đua Cổ Tích”” đó là bộ ảnh trò chơi màu sắc rất đa dạng, đẹp mắt, dễ thương lại mô phỏng được Văn Hóa Dân Gian một cách sinh động và hấp dẫn giúp con vừa học và chơi hiểu về dần lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam ta. Nhà mình rất hào hứng với bộ trò chơi mô phỏng câu truyện sinh động.
Vào ngay fanpage Biti’s theo dõi và chia sẽ nhé biết đâu may mắn nhận ngay bộ quà cho các con héng các mẹ, lần này quà cũng có Tiki giao, thiệt là thích quá đi mất.
#TetCoTich #CuocDuaCoTich #VoiBitisBeThemYeuVanHoaDanGian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *