Chân thành cảm ơn PGS TS NGUYỄN TẬP người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đối với chuyên môn dược liệu của mình nhất là kể từ khi trở thành nhân viên của thầy tại Viện Dược liệu từ 15 5 2001

Chân thành cảm ơn PGS.TS. NGUYỄN TẬP, người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đối với chuyên môn dược liệu của mình, nhất là kể từ khi trở thành nhân viên của thầy tại Viện Dược liệu từ 15/5/2001.
Thầy đã dìu dắt về chuyên môn, dạy dỗ nhiều điều trong cuộc sống, giúp đỡ mình vượt qua nhiều khó khăn,…
Nói lời cảm ơn là chưa đủ, mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng sự mong đợi của thầy!.
Xin chúc thầy luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *