CHÉM NỐT Thưa pàkon cái năm con Chó Mực hàng họ chả chịu ra quân tướng nhà iem rảnh rỗi sinh nông nỗi nên coá nhiều cái tệ trong đó có tệ CHÉM GIÓ phần phật là nặng nhất

CHÉM NỐT!
Thưa pàkon, cái năm con Chó Mực, hàng họ chả chịu ra, quân tướng nhà iem rảnh rỗi sinh nông nỗi nên coá nhiều cái tệ trong đó có tệ CHÉM GIÓ phần phật là nặng nhất .
Thôi còn có mấy ngày năm con Mực, sự kiện Oét Boi hôm nay nhà em chốt cỡ chục căn nên cái bệnh chém em lại nổi lên. Chết dở.
Thôi, các bác cho em chém nốt hôm nay rồi em bay đi England cai cái bệnh CHÉM . Em hứa – em thề- em đảm bảo , sang năm con ỈN, em chăm chỉ bán hàng không phát biểu gì nữa ợ.
Hôm nay, Em cũng chỉ khoe cái cờ nhíp thành tựu thôi ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *