Chời ơi show này là dành riêng cho em nè

Chời ơi show này là dành riêng cho em nè ???????
Ngồi yên tình iu xẽ đến nha quí zị ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *