Cuối năm thấy các bác rộn lên cái chuyện nào bằng khen của đảng tặng nào giấy khen của hội này hội kia trao chộn quá em đành đưa cái bằng khen từ năm 1982 của thế kỷ trước lên vậy

Cuối năm, thấy các bác rộn lên cái chuyện nào bằng khen của đảng tặng, nào giấy khen của hội này hội kia trao; chộn quá, em đành đưa cái bằng khen từ năm 1982 của thế kỷ trước lên vậy. Nó là cái bằng khen của Ủy ban kinh tế- xã hội-môi trường châu Á-Thái Bình dương thuộc Liênhiệpquốc(Escap-Unesco)trao cho em trong cuộc thi văn xuôi của khu vực. Năm ấy em đã 28 tuổi rồi! Toàn tiếng Anh, chữ ký lại chẳng đóng dấu gì cả. Chả hiểu sao!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *