Đã có sách toán bằng tiếng Anh từ lớp 2 8 cho các học sinh Hương Sơn Hà Tĩnh

Đã có sách toán bằng tiếng Anh từ lớp 2-8 cho các học sinh Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chúng ta cần nỗ lực giúp trẻ nông tiếp cận sách như trẻ Hà Nội để du học không chỉ là lợi thế của con nhà thành phố, thị xã. Cám ơn thầy Đặng Minh Tuấn đã hào phóng bỏ ra hơn 1 triệu mua sách cho trẻ nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *