ĐÃ CÓ TIN THI LỚP 6 Hà Nội công bố phương án thi đánh giá năng lực vào lớp 6

ĐÃ CÓ TIN THI LỚP 6
Hà Nội công bố phương án thi đánh giá năng lực vào lớp 6
13:06 ngày 08/04/2018
Qua Hội nghị, Hội thảo với các phòng GDĐT, các trường THCS tuyển sinh không theo tuyến và có số học sinh đăng ký hàng năm vượt quá chỉ tiêu, đồng thời tham khảo ý kiến một số nhà khoa học, Sở thống nhất phương án kiểm tra, đánh giá năng lực: Học sinh phải thực hiện 2 bài kiểm tra (Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Toán; bài tổ hợp Khoa học xã hội, tiếng Việt và tiếng Anh).
Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GDĐT.
Hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao; Thời gian làm bài: 60 phút/bài kiểm tra.
Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực: Đợt 1 vào ngày 29/6/2018; đợt 2 vào ngày 30/6/2018.
Tuyển sinh từ ngày 10/7/2018 đến hết ngày 12/7/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *