DUYÊN Cuộc đời chẳng thể đo độ dài con đường đã qua bằng một cây thước chỉ đo được bằng những kỷ niệm mà chúng mình đã dành cho nhau

DUYÊN…
*=*)()(*=*
Cuộc đời chẳng thể đo độ dài con đường đã qua bằng một cây thước, chỉ đo được bằng những kỷ niệm mà chúng mình đã dành cho nhau.
Cho dù năm tháng khiến khuôn mặt người thương yêu nhất cũng úa màu thì ký ức vẫn sẽ giữ lại nguyên vẹn hình ảnh của thuở đầu tiên rung động…
Dẫu con tạo luôn xoay vần, dẫu những yêu thương trong cuộc đời mỏng manh tựa chiếc lá vàng chờ ngày rụng xuống thì
trong tim mỗi người đều có một toà thương thành.
Bất kể toà thương thành ấy nhỏ đến nhường nào, cô quạnh đến bao nhiêu, chỉ cần có một người, một đoạn ký ức, thì chúng ta đều đã giữ lại cho mình những tháng năm không vội vàng.
Thưởng trà không cần chén ngọc ấm ngà, tự tại an nhiên không cần trước mặt là sông, sau lưng là núi, tình duyên cũng vậy, không cần hứa hẹn ngàn năm, chỉ cần lòng như con suối, trăm ngàn hướng đổ, thử thách ngàn trùng, róc rách ngày đêm, vẫn một lòng hướng về biển lớn.
Ấy là duyên ….
QH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *