Gom lúa lấy BB stick Nguyên liệu đã về cty bắt đầu sản xuất E bắt đầu trả hàng vẫn vậy nha

Gom lúa lấy BB stick!
Nguyên liệu đã về, cty bắt đầu sản xuất, E bắt đầu trả hàng, vẫn vậy nha
ck => Nhận hàng
K Ck => k có hàngGom lúa lấy BB stick!
Nguyên liệu đã về, cty bắt đầu sản xuất, E bắt đầu trả hàng, vẫn vậy nha
ck => Nhận hàng
K Ck => k có hàng

7 bình luận trong “Gom lúa lấy BB stick Nguyên liệu đã về cty bắt đầu sản xuất E bắt đầu trả hàng vẫn vậy nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *