Hàng ve tại shop Vimy Vimy ao khoác phi thêu Ai đặt hàng thi cho e sdt nhé để e bit e để hàng

??Hàng ve tại shop Vimy Vimy
??ao khoác phi thêu
??Ai đặt hàng thi cho e sdt nhé , để e bit e để hàng
☘☘Có thể xem hàng trực tiếp tại shop Vimy Vimy, tầng 2 an phú thịnh
✈️✈️Đăt, dặn , ship hang ??0935082759
Lưu ý : dạ khách nào thiện chia mua hàng của em thì hãy xem cho kĩ , chắc chắn rồi dặn hàng nhé , đừng boom tội ek , mình đặt là láy nhé khách , còn khong hãy đến tại shop mua hang cho chắc ăn nhé , thank you , mãi yêu các ty của em ??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *