Hệ thống phân nước đá khỏi dung dịch cô đặc

Trong thiết bị kết tinh loại bỏ nhiệt gián tiếp, tác nhân lạnh (R22 hoặc NH3) được phân cách khỏi dung dịch loãng bởi một vách
kim loại. Vì thế, sự kết tinh thực hiện trên bề mặt lạnh, sử dụng bàn chải để loại bỏ các tinh thể đá từ bề mặt đó. Quá trình dạng này được thương mại hoá đôi với nước cam ép và cô đặc cà phê (Schwartzberg, 1990).

2.2.1.   Hệ thống phân nước đá khỏi dung dịch cô đặc

Việc phân li các tinh thể nước đá ra khỏi dung dịch cô đặc có thể thực hiện bằng việc ép, li tâm và tháp rửa, hoạt động trong cả quá trình liên tục hoặc gián đoạn. Máy ép tỊjuỷ lực hoặc máy ép trục vít được sử dụng cho việc ép hỗn hợp nước đá -|dịch cô đặc dạng sệt thành một bánh nước đá. cần một áp suất khoảng 100 kg/cm2 để tránh sự hút giữ chất khô trong bánh nước đá. Đây là yếu tô” hạn chế của phương pháp này. Do quá trình ép là kín hoàn toàn nên sự tổn thất mùi là không đáng kể.

Có thể tách nước đá ra khỏi dung dịch cô đặc bằng cách li tâm với vận tốc khoảng 1000G. Việc li tâm phải được kiểm soát dưới khí quyển trơ để giảm sự oxi hoá và mất mùi. Sự tổn thất chất tan có thể xảy ra nếu có dung dịch cô đặc dính chặt vào bề mặt kết tinh nhưng việc rửa bánh nước đá với nước sẽ giảm tổn thất đến mức thâp nhât. Giai đoạn rửa này làm cho quá trình li tâm hiệu quả hơn việc ép (Thijssen, 1974).

Trong tháp rửa, hỗn hợp dung dịch – nước đá được cho vào phía dưới đáy của tháp và dung dịch được tháo ra. Các tinh thể di chuyển hướng về đỉnh của tháp thành dòng ngược với chất lỏng rửa, chất lỏng này có được bởi một phần (3 n 5%) của tinh thể đem rửa tan chảy ra trên tháp. Trong quá trình này, sự tổn that chất khô hoà tan với nước đá thấp hơn 0,01% và sự mất mát mùi là không đáng kể, Tháp rửa được ưa chuộng trong cô đặc các chất lỏng có độ nhớt thấp như bia và rượu vang.

2.3.      Tác động của các thông số trong quá trình

Kết tinh là bước chủ yếu trong cô đặc nhiệt độ thấp. Vì thế, điều quan trọng là nhận được các tinh thể lớn và cân đối. Các tinh thể lớn có thể làm cho việc phân tách khỏi dung dịch cô đặc dễ dàng hơn. Tinh thể đá lớn cũng làm giảm tổn thất chất tan do việc hút giữ hoăc bám chặt vào những tinh thể nhỏ. Trong khi kết tinh xảy ra hai quá trình động học : sự hình thành tâm kết tinh và sự phát triển các tinh thể. Sự tạo mầm kết tinh là việc kết hợp của các phân tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *