Hôm nay mình đi thăm thầy chủ nhiệm năm lớp 4 của mình thầy mừng lắm và kể cho mình nghe nhiều chuyện thầy bây giờ vui hơn xưa 2 thầy trò tâm sự hơn tiếng cũng chưa hết chuyện tội nghiệp thầy đang sống một mình có bạn nào còn nhớ đến thầy thì đến thăm thầy nhé thầy rất nghiêm khắc nhưng rất thương học trò trong lòng mình rất tôn kính thầy 40 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ dáng thầy trên bụt giảng và những bài hát thầy dạy mình tất cả như hiện ra trước mặt mình nhớ quá tuổi thơ ơi Dù thời gian có trôi đi nhưng tình thầy vẫn ngự trị trong trái tim mình thương thầy quá

Hôm nay mình đi thăm thầy chủ nhiệm năm lớp 4 của mình thầy mừng lắm và kể cho mình nghe nhiều chuyện thầy bây giờ vui hơn xưa 2 thầy trò tâm sự hơn tiếng cũng chưa hết chuyện tội nghiệp thầy đang sống một mình có bạn nào còn nhớ đến thầy thì đến thăm thầy nhé thầy rất nghiêm khắc nhưng rất thương học trò trong lòng mình rất tôn kính thầy 40 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ dáng thầy trên bụt giảng và những bài hát thầy dạy mình tất cả như hiện ra trước mặt mình nhớ quá tuổi thơ ơi ! Dù thời gian có trôi đi nhưng tình thầy vẫn ngự trị trong trái tim mình thương thầy quá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *