khi bạn có những người học trò có level nhất định bạn buộc phải giỏi hơn tụi nó bạn muốn dạy cho tụi nó tất cả những gì bạn tích lũy được bao nhiêu năm qua bạn dành cả thanh xuân để nhồi nhét kiến thức vào đầu và bạn bị tẩu hỏa nhập ma đầu tiên

khi bạn có những người học trò có level nhất định, bạn buộc phải giỏi hơn tụi nó, bạn muốn dạy cho tụi nó tất cả những gì bạn tích lũy được bao nhiêu năm qua, bạn dành cả thanh xuân để nhồi nhét kiến thức vào đầu…
và bạn bị tẩu hỏa nhập ma đầu tiên ???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *