Không phải là Xứng Đáng hay không

Không phải là Xứng Đáng hay không? Ai xứng đáng với ai? Mà quan trọng chúng ta Tin vào điều gì?? Em tin cuối cùng, chế ấy cũng chụp được những bức hình đẹp sau rất nhiều ảnh bỏ đi ?như em chụp cho các chế vậy ?. Kịch bản là: Tin vào Tình Yêu theo phim các chế ạ! Chế Maikhanh Chu nhắn với chế ấy giúp em nhé ??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *