Không thể tin được hôm nay tôi đã đọc không sai 1 chữ nào bài thơ thần thánh tưởng k thể thuộc của tôi

Không thể tin được, hôm nay tôi đã đọc không sai 1 chữ nào bài thơ thần thánh tưởng k thể thuộc của tôi. Tối nay nhận được nhiều lời khen, mừ đã nhất là được bác Dương Thụ và anh Việt Anh khen. Em sướng chết đây. Cảm ơn cái quần thần thánh của Sùng A Lùng và đường kim mũi chỉ điêu luyện của Phan Thai Binh Ntd, kẹp tăm của Phan Tiểu Ly…. ủa ủa, sao cảm thấy đi diễn mà không có nên nết vậy trời???? Đừng trách phạt em nhé các bác Phuc Hai, Hung Phuc Nguyen. Em khổ lắm. Kkkk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *