Lâu lắm mới về quận 9 thăm nhà

Lâu lắm mới về quận 9 thăm nhà. Bạn nuôi được heo rừng lai, nó bắt một con thuê thợ mổ. Mình phụ nó “ra thịt”. Phê…
Tý nữa thôi, cả thôn 5 của chung cư cùng tụ hội…
22/12, Noel hay Tết Dương lịch dồn về một ngày hôm nay.
Dự định năm mới, hoàn tất các vụ làm luật cho tốt, sau đó sẽ quay lại làm báo. Làng báo khối nội chính giờ thấy rất nóng cùng với lò của cụ Tổng. Máu phóng viên nội chính tràn về…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *