Mả cha nó lũ giòi Tiến sĩ Thiến sĩ giáo sư giảo sự quốc tự quốc tử hán tự vinh dự hình sự dân sự phân bự vc diệt cộngMả cha nó lũ giòi Tiến sĩ Thiến sĩ giáo sư giảo sự quốc tự quốc tử hán tự vinh dự hình sự dân sự phân bự vc diệt cộng

Mả cha nó lũ giòi: Tiến sĩ=Thiến sĩ, giáo sư=giảo sự, quốc tự=quốc tử=hán tự, vinh dự=hình sự, dân sự=phân bự, vc=diệt cộngMả cha nó lũ giòi: Tiến sĩ=Thiến sĩ, giáo sư=giảo sự, quốc tự=quốc tử=hán tự, vinh dự=hình sự, dân sự=phân bự, vc=diệt cộng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *