Mây mù che phủ Ngọc Tem Trông về phương ấy nhớ em vô cùng

Mây mù che phủ Ngọc Tem
Trông về phương ấy nhớ em vô cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *