Mối quan_tâm mỗi ngày bây giờ không phải là mình kiếm được bao nhiêu tiền mà là team_của_mình kiếm được bao nhiêu tiền

??Mối #quan_tâm mỗi ngày bây giờ không phải là mình kiếm được bao nhiêu tiền mà là #team_của_mình kiếm được bao nhiêu tiền ??
– 4130 đơn lẻ, 580 đơn Combo
– 400 đơn lẻ , 100 đơn Combo
– 1600 đơn
– 303 đơn lẻ, 60 đơn Combo
– 247 đơn lẻ, 45 đơn Combo
??Ai chưa báo cáo đơn vào group nhanh chóng báo cáo nhé mọi người . Riêng #BOT_TỔNG bữa ni cán mốc 5000 đơn sau 1 ngày chạy lại ??
‼️Mục tiêu 30.000 sản phẩm / ngày đang đến rất gần toàn team #Chatbot_Chucosmetic ơiiii ☺️☺️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *