Một người mẹ không bỏ dạy để buôn thì nay có 3 con tiến sĩ bán được tri thức ở nhiều nước

Một người mẹ không bỏ dạy để buôn thì nay có 3 con tiến sĩ bán được tri thức ở nhiều nước. Hồi đó, người ta chê người mẹ ni không tháo vát. Cũng gần bằng tuổi đó, một số người mẹ khác buôn nhiều ít dạy trò của mình, thì nay con cái làng nhàng, kiếm ăn kiểu cò con, nghiện rượu. Hồi đấy, những người mẹ kia được khen tháo vát. Người mẹ có 3 con tiến sĩ mới gọi “doanh nhân” tầm nhìn dài nhiều trăm năm. Bà mẹ ấy đã 87 tuổi và đọc sách hàng ngày. Vậy, khoan đã thấy cái được hữu hình trước mắt mà cho mình khôn. Có những con người thấy lợi sau vài chục năm mà biết bỏ lợi trước mắt. Quản trị quốc gia cần nhiều bộ não của người mẹ nuôi tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *