Một số người soi gương một số người soi sâu vào trong đó

“Một số người soi gương, một số người soi sâu vào trong đó. Ngày hôm hay là một tấm gương rất công hiệu. Bạn càng nhìn sâu vào trong nó, bạn càng thấy nhiều hơn.
Sự tiến hóa nội tại mà chúng ta đang trải nghiệm đòi hỏi ta phải hiểu biết chính mình tốt hơn. Cần có lòng dũng cảm, thật thà, và chính trực để làm thế. Ngày hôm nay vẫy gọi bạn bước vào những căn phòng ẩn tàng và chưa được khám phá của linh hồn bạn. Bạn sẽ đi xuyên qua tấm gương… hay là ngoảnh mặt đi?” – Shey
#mythirdtripof2019
#frankfurt #brussels
#withmybrother
#businesstripforMinhLong #Ambiente
#didetrove
#sehuadicungnhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *