Một trong số các bạn nữ này là CỤC CƯNG của tui

Một trong số các bạn nữ này là CỤC CƯNG của tui. Đố quý vị người đó là O mô?
14 cô bạn lớp 12n1 trước của tui, ( Hàng đứng: Hoa, Oanh, Mỹ Linh, Nguyễn Thanh, Ngân, Mộng Huyền, Minh.
Hàng ngồi: Đoan Trang, Mai Trang, Hương, Ngọc, Bích Huyền, Huỳnh Thanh, Hải .
12 cô bạn lớp 12n1 sau của tui (Từ trái qua : Nguyệt Minh , Thu Huyền , Tuyết , Đức , Hoà , Lệ Vi , Kim Giai , Như Phi , Thanh , Thủy , Phú , Hằng ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *