Nếu con cái không muốn hiếu trọng cha mẹ thì đứa con đó bị lỗi đạo làm người

Nếu con cái không muốn hiếu trọng cha mẹ, thì đứa con đó bị lỗi đạo làm người. Tuy nhiên, cũng nên xét nguyên nhân tại sao lại như vậy. Có đạo làm con thì tất nhiên cũng có đạo làm cha mẹ. Khi cha mẹ trách con cái đối đãi không tốt với mình, phải tự xét lại bản thân mình đã thật sự tốt với chúng hay chưa?
Có những bậc cha mẹ, khi con cái còn nhỏ họ đã thiếu sự dạy dỗ đúng đắn, thiếu sự quan tâm, không biết lắng nghe tiếng lòng, tiếng nói của con cái, hoặc luôn áp đặt áp chế quyền lợi và trách nhiệm của chúng. Thì khi chúng lớn hơn, chúng khó có thể hiếu đạo được với những bậc cha mẹ như vậy. Hoặc như, bản thân những cha mẹ ấy cũng không làm tấm gương đẹp để con cái noi theo, thì làm sao con cái cũng có thể đẹp đẽ? Chính cha mẹ không hoàn thiện trong cách đối nhân xử thế, mà buộc con cái phải hoàn mỹ trong cách ứng xử, làm sao mà được? Bản thân cha mẹ sống không đẹp với cuộc đời, đừng trách đứa con cũng sẽ sống xấu với cuộc sống. Nòi nào thì giống nấy. Các bậc làm cha mẹ, trước khi muốn con cái hiếu thuận với mình, trước nhất bản thân mình cũng nên thương yêu chúng sao cho thật trọn vẹn. Bằng không, cây đắng thì khó mà sinh quả ngọt lắm! Con cái tệ hại, dù đối với cha mẹ hay đối với xã hội, thì phần lớn cái lỗi thuộc về những người đã sinh ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *