Nếu mỗi con số định mệnh và tâm linh nhận 9 giá trị từ 1 đến 9 chẳng hạn thì có cả thảy 9×9 81 khả năng ghép cặp

Nếu mỗi con số (định mệnh và tâm linh) nhận 9 giá trị (từ 1 đến 9 chẳng hạn) thì có cả thảy 9×9=81 khả năng ghép cặp. Theo nguyên lý Dirichlet, cứ 82 người thì ắt phải có ít nhất 2 người có “lý lịch” giống nhau. Tuy nhiên, không chắc có ai trong hàng triệu người có cùng “lý lịch” với tui, dù xác suất cho khả năng này là rất…nhỏ. Kkk

1 bình luận trong “Nếu mỗi con số định mệnh và tâm linh nhận 9 giá trị từ 1 đến 9 chẳng hạn thì có cả thảy 9×9 81 khả năng ghép cặp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *