Ngày thứ 7 cắt chó Mạnh dạn mà nói dù vẫn còn nhiều lỗi lầm hấp tấp thì bản thân mình vẫn bất ngờ với những gì mình đang có thể làm được

Ngày thứ 7 cắt chó…
Mạnh dạn mà nói dù vẫn còn nhiều lỗi lầm hấp tấp thì bản thân mình vẫn bất ngờ với những gì mình đang có thể làm được.
Bởi trc khi đi học, mình đã luôn mặc định cho rằng tay chân mình không phù hợp với những công việc thiên về “KHÉO LÉO, TỈ MỈ, KIÊN NHẪN”.
Đúng như câu nói từng đọc: “Trong cả cuộc đời chỉ cần gặp đúng 3 người này là có thể thay đổi vận mạng: Bạn chơi thì nhiệt thành. Lấy vợ thì gặp tri thân tri kỷ.
Trường hợp này là đi học gặp được thầy thông thái, khiến mọi chỉ dẫn được rõ ràng tối giản nhất. Không uổng công mỗi ngày lái xe đi về 40km băng ngang tâm Hanoi chật chội oi ả.
Chân thành cảm ơn thầy!!

2 bình luận trong “Ngày thứ 7 cắt chó Mạnh dạn mà nói dù vẫn còn nhiều lỗi lầm hấp tấp thì bản thân mình vẫn bất ngờ với những gì mình đang có thể làm được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngày thứ 7 cắt chó Mạnh dạn mà nói dù vẫn còn nhiều lỗi lầm hấp tấp thì bản thân mình vẫn bất ngờ với những gì mình đang có thể làm được

Ngày thứ 7 cắt chó…
Mạnh dạn mà nói dù vẫn còn nhiều lỗi lầm hấp tấp thì bản thân mình vẫn bất ngờ với những gì mình đang có thể làm được.
Bởi trc khi đi học, mình đã luôn mặc định cho rằng tay chân mình không phù hợp với những công việc thiên về “KHÉO LÉO, TỈ MỈ, KIÊN NHẪN”.
Đúng như câu nói từng đọc: “Trong cả cuộc đời chỉ cần gặp đúng 3 người này là có thể thay đổi vận mạng: Bạn chơi thì nhiệt thành. Lấy vợ thì gặp tri thân tri kỷ.
Trường hợp này là đi học gặp được thầy thông thái, khiến mọi chỉ dẫn được rõ ràng tối giản nhất. Không uổng công mỗi ngày lái xe đi về 40km băng ngang tâm Hanoi chật chội oi ả.
Chân thành cảm ơn thầy!!

2 bình luận trong “Ngày thứ 7 cắt chó Mạnh dạn mà nói dù vẫn còn nhiều lỗi lầm hấp tấp thì bản thân mình vẫn bất ngờ với những gì mình đang có thể làm được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *