NHÂN DUYÊN Không thành công Bạn hãy hiểu là do không đủ Nhân Duyên Nguyên nhân Điê u kiê n

NHÂN DUYÊN
Không thành công, Bạn hãy hiểu là do không đủ Nhân Duyên (Nguyên nhân & Điều kiện). Khi bạn thành công thì sao? Lúc đó, cũng đừng nghĩ rằng tất cả là do bạn tài giỏi. Bởi thành công xuất hiện cũng do bởi rất nhiều, rất nhiều các Nhân Duyên chứ không phải thành công chỉ do nguyên nhân bởi ý chí của riêng bạn.
Cuối cùng, bạn sẽ thấy thành công/không thành công, hợp/tan, thành/bại, sinh/tử, được/mất… tất cả chỉ là câu chuyện của Nhân Duyên. Nhân duyên có phần do thân, khẩu, ý nghiệp của chúng ta nhưng cũng do nhiều các phần khác mà hợp thành.
Trích trà đàm “Liệu có thể yêu thương mà thiếu Từ, Bi, Hỷ, Xả được không?”, Hà Nội 2012
***
? Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm: http://trongsuot.com/files/yeuthuong_tubihixa.mp3
Đánh máy: http://trongsuot.com/…/Lieu_co_the_yeu_thuong_ma_thieu_Tu_B…
?Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy ở đây: http://trongsuot.com/tra-dam-trong-suot/
? Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây ?
Link IOS: https://itunes.apple.com/app/id1251042070
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details…
Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc giữa đời thường. Mời bạn vào trang http://trongsuot.com/ để biết phương pháp.
Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!
#tradamTrongSuot #Trongsuot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *