Ninh Bình đẹp lắm anh em à mà nên đi tháng ít người đi như 3 4 5 6 7 để thấy được cái tĩnh lặng thanh bình và mùa lúa mùa nước lên ở sông Sào Khê ở những cái đồng chiêm trũng dưới chân núi đá trùng điệp ấy Hãy đi để thấy Việt Nam quê hương còn lắm thứ vui và cũng lắm thứ dở để mở mang tầm mắt và trái tim như lời a HAT nói trong clip See Sing Share bài Mùa xuân gọi Nhé

Ninh Bình đẹp lắm anh em à mà nên đi tháng ít người đi như 3,4,5,6,7 để thấy được cái tĩnh lặng, thanh bình và mùa lúa, mùa nước lên ở sông Sào Khê, ở những cái đồng chiêm trũng dưới chân núi đá trùng điệp ấy. Hãy đi để thấy Việt Nam quê hương còn lắm thứ vui… và cũng lắm thứ dở, để mở mang tầm mắt và trái tim (như lời a HAT nói trong clip See Sing Share bài Mùa xuân gọi). Nhé!
Link bài Mùa xuân gọi quay ở đầm Vân Long cũng Ninh Bình: https://www.youtube.com/watch?v=pY_VFuAu6X8

3 bình luận trong “Ninh Bình đẹp lắm anh em à mà nên đi tháng ít người đi như 3 4 5 6 7 để thấy được cái tĩnh lặng thanh bình và mùa lúa mùa nước lên ở sông Sào Khê ở những cái đồng chiêm trũng dưới chân núi đá trùng điệp ấy Hãy đi để thấy Việt Nam quê hương còn lắm thứ vui và cũng lắm thứ dở để mở mang tầm mắt và trái tim như lời a HAT nói trong clip See Sing Share bài Mùa xuân gọi Nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *