Nôn nao cho đứa con tinh thần này quá

Nôn nao cho đứa con tinh thần này quá ??
Cố gắng thôi nhóc.. vì tương lai con em chúng ta ??
Hok ngại khổ… chỉ ngại không đủ sức khỏe ??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *