Hàng về hàng về Bán raider 214 bstp chính chủ biển số 9 nút mà còn đẹp nữa trái Piston 66 lòng YCS cam uma nồi uma đá số là ben đầu mobin zin ic brt bx daytona 34 pô leo mới cắt ngắn cùm uma nsd nhôm bấm đề nhẹ là lên máy êm canh dàn hơi loãng nên bào tour vi vu

Hàng về hàng về ? Bán raider 214 bstp chính chủ ? biển số 9 nút mà còn đẹp nữa ? – trái Piston 66 lòng YCS ?? – cam uma ?? nồi uma ?? ( đá số là ben đầu ) – mobin zin ?? ic brt ?? – bx daytona... Read More

Thầy là người dạy tôi những kỹ thuật nhập môn màu nước những kỹ thuật đó theo tôi đến tận bây giờ và là nền tảng để tôi phát triển kỹ thuật cho mình

Thầy là người dạy tôi những kỹ thuật nhập môn màu nước, những kỹ thuật đó theo tôi đến tận bây giờ và là nền tảng để tôi phát triển kỹ thuật cho mình. Học trò xin được cảm ơn thầy,... Read More