RỐT CỤC THÌ GIÁO DỤC ĐỂ LÀM GÌ PHẦN I Điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong các câu chuyện về giáo dục đó là rốt cuộc thì Giáo dục là nhằm để làm gì

RỐT CỤC THÌ GIÁO DỤC ĐỂ LÀM GÌ? – PHẦN I Điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong các câu chuyện về giáo dục, đó là rốt cuộc thì Giáo dục là nhằm để làm gì? Chúng ta thường bàn rất sâu... Read More

Học là phải Luôn đến sớm nhất Có quá nhiều điều tuyệt vời nhận được từ thầy chỉ trong 1 ngày học vừa rồi

Học là phải Luôn đến sớm nhất! Có quá nhiều điều tuyệt vời nhận được từ thầy chỉ trong 1 ngày học vừa rồi! Hôm nay tôi lại sẵn sàng tinh thần máu lửa nhất để nhận nhiều giá trị nhất!... Read More